Kết quả tìm kiếm: 21 văn bản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 43/SGDĐT-VP 26/02/2018 Về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Quyết định số 447/QĐ-UBND-HC và Quyết định số 1453/QĐ-UBND-HC
2 1453/QĐ-UBND-HC 03/12/2017 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thực hiện theo mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh
3 154 /BC-SGDĐT 27/11/2017 Báo cáo cải cách hành chính cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2017
4 1233/QĐ-UBND-HC 10/10/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
5 174/SGDĐT-VP 02/07/2017 V/v triển khai danh mục TTHC được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
6 07/KH-SGDĐT 24/01/2016 Công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2016 của ngành giáo dục và đào tạo
7 08/KH-SGDĐT 24/01/2016 Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp
8 803/QĐ-SGDĐT 03/08/2015 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa điện tử cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp
9 09/KH-SGDĐT 08/02/2015 Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp
10 26/BC-SGDĐT 02/03/2016 Cải cách hành chính cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Quý I năm 2016
11 414/QĐ-UBND-HC 10/04/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh
12 27/KH-SGDĐT 12/04/2016 Thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020
13 68/BC-SGDĐT 31/05/2016 Cải cách hành chính cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo 6 tháng đầu năm 2016
14 610/QĐ-SGDĐT 13/06/2016 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
15 118/BC-SGDĐT 31/08/2016 Cải cách hành chính cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo quý III năm 2016
16 905/QĐ-SGDĐT 06/09/2016 Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại điểm tiếp công dân Sở Giáo dục và Đào tạo
17 1070/QĐ-SGDĐT 26/10/2016 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
18 149/BC-SGDĐT 28/11/2016 Cải cách hành chính cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2016
19 03/KH-SGDĐT 18/01/2015 Công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2015 của ngành giáo dục và đào tạo
20 19/KH-SGDĐT 27/03/2013 Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trong ngành giáo dục và đào tạo năm 2013
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây