Kết quả tìm kiếm: 22 văn bản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 17/SGDĐT-VP 14/08/2018 Về việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thực hiện công tác CCHC năm 2018
2 43/SGDĐT-VP 27/02/2018 Về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Quyết định số 447/QĐ-UBND-HC và Quyết định số 1453/QĐ-UBND-HC
3 1453/QĐ-UBND-HC 04/12/2017 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thực hiện theo mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh
4 154 /BC-SGDĐT 28/11/2017 Báo cáo cải cách hành chính cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2017
5 1233/QĐ-UBND-HC 11/10/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
6 174/SGDĐT-VP 03/07/2017 V/v triển khai danh mục TTHC được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
7 07/KH-SGDĐT 25/01/2016 Công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2016 của ngành giáo dục và đào tạo
8 08/KH-SGDĐT 25/01/2016 Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp
9 803/QĐ-SGDĐT 04/08/2015 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa điện tử cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp
10 09/KH-SGDĐT 09/02/2015 Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp
11 26/BC-SGDĐT 03/03/2016 Cải cách hành chính cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Quý I năm 2016
12 414/QĐ-UBND-HC 11/04/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh
13 27/KH-SGDĐT 13/04/2016 Thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020
14 68/BC-SGDĐT 01/06/2016 Cải cách hành chính cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo 6 tháng đầu năm 2016
15 610/QĐ-SGDĐT 14/06/2016 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
16 118/BC-SGDĐT 01/09/2016 Cải cách hành chính cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo quý III năm 2016
17 905/QĐ-SGDĐT 07/09/2016 Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại điểm tiếp công dân Sở Giáo dục và Đào tạo
18 1070/QĐ-SGDĐT 27/10/2016 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
19 149/BC-SGDĐT 29/11/2016 Cải cách hành chính cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2016
20 03/KH-SGDĐT 19/01/2015 Công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2015 của ngành giáo dục và đào tạo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây