Văn bản theo chủ đề: Báo cáo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 97/BC-SGDĐT 26/06/2018 Về việc đánh giá kết quả hai năm thực hiện Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2 74/BC-SGDĐT 12/06/2018 Tổ chức dạy 2 buổi/ngày tỉnh Đồng Tháp
3 76/BC-SGDĐT 13/06/2018 Về việc tổng kết thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm học 2017-2018
4 44/BC-SGDĐT 22/04/2018 Kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 trong các trường phổ thông
5 17/BC-SGDĐT 30/01/2018 Về việc sơ kết thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm học 2017-2018
6 154 /BC-SGDĐT 27/11/2017 Báo cáo cải cách hành chính cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2017
7 133/BC-SGDĐT 26/10/2017 Về việc triển khai thực hiện dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật tiểu học
8 107/BC-SGDĐT 31/08/2017 Tổng kết Hội đồng chuyên môn cấp tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm học 2016-2017
9 94/BC-SGDĐT 23/07/2017 Sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 180 /KH-UBND ngày 19/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
10 81/BC-SGDĐT 25/06/2017 Về việc đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
11 26/BC-SGDĐT 02/03/2016 Cải cách hành chính cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Quý I năm 2016
12 68/BC-SGDĐT 31/05/2016 Cải cách hành chính cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo 6 tháng đầu năm 2016
13 118/BC-SGDĐT 31/08/2016 Cải cách hành chính cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo quý III năm 2016
14 149/BC-SGDĐT 28/11/2016 Cải cách hành chính cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2016
15 28/BC-SGDĐT 21/03/2017 Tổng kết Hội thi “Giáo viên dạy giỏi các khối lớp 1, 2, 3 cấp tiểu học” tỉnh Đồng Tháp năm học 2016 - 2017
16 118/BC-SGDĐT 31/08/2016 Cải cách hành chính cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo quý III năm 2016
17 149/BC-SGDĐT 28/11/2016 Cải cách hành chính cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2016
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây