STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
141 03/VBHN-BGDĐT 27/09/2016 Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học  Tải tập tin
142 1299/SGDĐT-GDTrH-TX&CN 25/09/2016 V/v quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển dụng viên chức ngành giáo dục  Tải tập tin
143 71/KH-SGDĐT 25/09/2016 Hoạt động Hội đồng chuyên môn cấp tiểu học tỉnh Đồng Tháp Năm học 2016 - 2017  Tải tập tin
144 22/2016/TT-BGDĐT 21/09/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  Tải tập tin
145 1223/SGDĐT-GDTH 07/09/2016 V/v triển khai tiếng Anh tăng cường theo giáo trình và phần mềm “I-learn my phonic và I-learn smart start” cấp tiểu học từ năm học 2016 - 2017  Tải tập tin
146 905/QĐ-SGDĐT 06/09/2016 Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại điểm tiếp công dân Sở Giáo dục và Đào tạo  Tải tập tin
147 118/BC-SGDĐT 31/08/2016 Cải cách hành chính cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo quý III năm 2016  Tải tập tin
148 118/BC-SGDĐT 31/08/2016 Cải cách hành chính cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo quý III năm 2016  Tải tập tin
149 610/QĐ-SGDĐT 13/06/2016 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008  Tải tập tin
150 68/BC-SGDĐT 31/05/2016 Cải cách hành chính cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo 6 tháng đầu năm 2016  Tải tập tin
151 27/KH-SGDĐT 12/04/2016 Thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020  Tải tập tin
152 414/QĐ-UBND-HC 10/04/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh  Tải tập tin
153 26/BC-SGDĐT 02/03/2016 Cải cách hành chính cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Quý I năm 2016  Tải tập tin
154 08/KH-SGDĐT 24/01/2016 Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp  Tải tập tin
155 07/KH-SGDĐT 24/01/2016 Công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2016 của ngành giáo dục và đào tạo  Tải tập tin
156 803/QĐ-SGDĐT 03/08/2015 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa điện tử cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp  Tải tập tin
157 09/KH-SGDĐT 08/02/2015 Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp  Tải tập tin
158 03/KH-SGDĐT 18/01/2015 Công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2015 của ngành giáo dục và đào tạo  Tải tập tin
159 19/KH-SGDĐT 27/03/2013 Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trong ngành giáo dục và đào tạo năm 2013  Tải tập tin
160 03/KH-SGDĐT-VP 14/01/2013 Công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2013 của ngành giáo dục và đào tạo  Tải tập tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây