Website tạm ngưng hoạt động

Website Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã được nâng cấp thành hệ thống Cổng thông tin điện tử.
Vui lòng truy cập vào địa chỉ: http://dongthap.edu.vn để tra cứu thông tin.