Văn phòng Sở

 
Điện thoại: 0277.3851025
Fax: 0277.3853018
Email: vanphong.sodongthap@moet.edu.vn

Ông Bùi Quý Khiêm
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0919.369024
Email: bqkhiem.dongthap@moet.edu.vn
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ GD Tiểu học
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.
scan0019

Ông Lê Thanh Hùng
Chức vụ: Phó Chánh văn phòng
Điện thoại: 0918717467
Email: lthung.dongthap@moet.edu.vn
Trình độ chuyên môn: 
Lĩnh vực phụ trách: 
87866001 198501

Ông Huỳnh Minh Mẫn
Chức vụ: Phó Chánh văn phòng
Điện thoại: 0919.267719
Email: hmman.dongthap@moet.edu.vn
Trình độ chuyên môn: Đại học SP Tin học
Lĩnh vực phụ trách: Thống kê
IMG 2453

Ông Ngô Xuân Hồng
Chức vụ: Nhân viên
Điện thoại: 0939.014568
Email: nxhong.dongthap@moet.edu.vn
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Lĩnh vực phụ trách: Quản trị
scan0018

 Võ Thị Tố Uyên
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 01283780222
Email: vttuyen.dongthap@moet.edu.vn
Trình độ chuyên môn: 
Lĩnh vực phụ trách: Bộ phận một cửa
87871419 200711

Bà Dương Thị Phạm 
Chức vụ: Văn thư
Điện thoại: 0972575830
Email: dtpham.dongthap@moet.edu.vn
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
Lĩnh vực phụ trách: Văn thư
scan0020


Ông Võ Ngọc Toàn 
Chức vụ: Nhân viên
Điện thoại: 0914537595
Lĩnh vực phụ trách: Tài xế
 
87000004 201302


Ông Võ Văn Trường
Chức vụ: Nhân viên
Điện thoại: 0938.123.345
Lĩnh vực phụ trách : Tài xế
 
 


Ông Phạm Thanh Hùng
Chức vụ: Nhân viên
Điện thoại: 0988.439670
Lĩnh vực phụ trách: Bảo vệ
 
scan0021

Ông  Lê Minh Tú
Chức vụ: Nhân viên
Điện thoại:  0939 996 466
Lĩnh vực phụ trách: Bảo vệ
 
Minh Tu


 Phạm Thị Thanh Xuân
Chức vụ: Nhân viên
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách : Phục vụ
 
87000004 201401


 Nguyễn Thị Thu Ba
Chức vụ: Nhân viên
Điện thoại: 0943.703.295
Lĩnh vực phụ trách : Phục vụ
 
tb
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây